Odluke (il’ se umij, il’ se ubij)

Malo okrutno zvuči, zar ne? U takvu smo energiju uronjeni trenutno. Pomalo hladna i distancirana, ali čista i jasna. Zahtjeva se jasnoća u svemu, prije svega u donošenju odluka. Odluke, odluke, odluke. Bez okolišanja, bez emotivnih eskapada. Čisto faktografski. Što god da treba biti odlučeno, treba biti odlučeno brzo. Riješiti stvari po hitnom postupku. Sasvim […]

Read More