Dnevnik promatranja

Ovo je tekst koji je trebao ići uz izložbu, ali ga moram smanjti jer nema mjesta u katalogu. O veličini kataloga obaviještena sam naknadno, kad je sve predano i prevedeno na engleski. Ovim putem zahvaljujem Sandri Vešligaj koja je opet podmetnula svoja leđa i znanje kako bi mi olakšala život <3.   Dnevnike vodimo da bi olakšali dušu, jasnije […]

Read More